Om Functional Facilities

Functional Facilities grundades för cirka 8 år sedan och var från början en idé som byggde på ett samarbete mellan I Ur och Skur AB (Friluftsfrämjandet), Skanska och Boklok.

Tanken var att bygga förskolor för I Ur och Skur i de områden där Skanska och Boklok skapade nya bostadsområden. Till dags datum har man skapat 6 förskolor på 6 olika platser och flertalet är under utveckling. I dagsläget har man även utökade samarbeten med både kommuner, andra hyresgäster samt andra byggherrar.

Arbetsprocess

Arbetet börjar med att vi förvärvar mark antingen av byggherre eller av kommunen. I samråd med hyresgästen tar vi tillsammans med våra arkitekter fram ett förslag på fastigheten utifrån hyresgästens önskemål som till exempel gestaltning, storlek och antal barn. Sedan tar själva byggarbetet vid. Vi ställer höga krav på våra underleverantörer,  inte bara att hålla en budget men även att bygga miljövänligt och hållbart. När förskolan är klar finns vi kvar som förvaltare för kunden.
Functional Facilities förskola Skövde